Erelonen en kosten


Erelonen

Het kantoor is vanaf het begin duidelijk en transparant over de te verwachten erelonen en onkosten in uw dossier.

 

Voor een eerste vrijblijvende consultatie van maximaal één uur zal een bedrag van € 55,00, exclusief 21% BTW, worden aangerekend. 

 

Nadien bedraagt het gehanteerde basisuurtarief € 100,00, exclusief 21% BTW. 

 

In bepaalde dossiers kan hiervan worden afgeweken, afhankelijk van de aard van de materie, de complexiteit van de zaak en de snelheid waarmee een dossier moet worden behandeld. 

 

In specifieke gevallen kunnen bijzondere prijsafspraken worden gemaakt zoals in het kader van debiteurenbeheer, bepaalde standaarddossiers,...


Kosten

U vindt hier een overzicht van de gehanteerde kostentarieven exclusief 21% BTW:

  • Aanleg en archivering dossier: € 55,00
  • Brieven, faxen, e-mails: € 10,00 per blz (+ € 7,50 per aangetekende brief)
  • Kopies: € 0,35 per kopie
  • Telefoon: € 2,50 per gesprek
  • Verplaatsingskosten: € 0,50 per km