Strafrecht


Uw advocaat geeft advies en verleent bijstand inzake:

 • Politieverhoor (Salduz)
 • Opvolging opsporings- of gerechtelijk onderzoek
 • Strafbemiddeling
 • Strafrechtelijke verdediging voor de verschillende Hoven en Rechtbanken
 • Verblijf in de gevangenis, tuchtprocedure en strafuitvoeringsrechtbank
 • Burgerlijke partijstelling
 • ...

In zeer uiteenlopende materies van het strafrecht, waaronder:

 • Geweldsmisdrijven
 • Drugsmisdrijven
 • Zedenmisdrijven 
 • Valsheid in geschrifte
 • Oplichting
 • Fraude
 • Diefstal
 • Faillissementsmisdrijven
 • Sociale misdrijven
 • ...